Veel gestelde vragen


Wat zijn mijn plichten als nieuwe eigenaar?


Als u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Dit is bij wet zo geregeld. De vorige eigenaar moet u inzage geven in de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement, het exploitatierapport en de notulen van de laatste vergaderingen. Bij klanten van Fintec is dit eenvoudig te downloaden van de VVE-website. Bij de overdracht bij de notaris krijgt u nog meer papieren mee, waaronder een verklaring dat u akkoord gaat met het huishoudelijk reglement en een verklaring energieverrekening. Sommige VVEs eisen bovendien dat u de servicekosten per automatische incasso voldoet. Deze papieren moet u allemaal tekenen en inleveren.

Terug naar het overzicht

Algemene voorwaarden Privacy Statement Disclaimer
"Fintec VvE Beheer is onder nummer 28056062 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag"