Veel gestelde vragen


Wat is een Modelreglement?


Het Modelreglement is de basis voor elke splitsingsovereenkomst in Nederland. De splitsingsakte en het huishoudelijk reglement verwijzen er dan ook vaak naar. Zodra bepaalde regels binnen uw VVE afwijken van wat in het Modelreglement staat, moet dit duidelijk vermeld worden in de andere documenten. Staat hierin over een bepaald onderwerp niets bijzonders, dan gelden automatisch de bepalingen in het Modelreglement.
Omdat het Modelreglement voor lle situaties geldt, is het erg algemeen gesteld. Het is daarom belangrijk voor speciale omstandigheden (denk aan gedeelde verwarming, een recreatiezaal of personeelsleden van de VVE) aparte regels op te stellen in de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement.


Terug naar het overzicht

Algemene voorwaarden Privacy Statement Disclaimer
"Fintec VvE Beheer is onder nummer 28056062 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag"