Veel gestelde vragen


Waartoe dienen splitsingstekeningen?


Bij het opstellen van de splitsingsakte worden ook splitsingstekeningen gemaakt. Hierop staat duidelijk welk onderdeel van het gebouw aan wie toebehoort, en dus ook welke delen gemeenschappelijk eigendom zijn. Een heldere splitsingstekening kan conflicten over verantwoordelijkheden, rechten en plichten voorkomen. Zowel de splitsingsakte als de bijbehorende tekeningen liggen ter inzage bij het kadaster. Leden van een Fintec-VVE kunnen deze documenten direct downloaden vanaf de eigen site.

Terug naar het overzicht

Algemene voorwaarden Privacy Statement Disclaimer
"Fintec VvE Beheer is onder nummer 28056062 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag"