Algeheel Beheer


Sommige VvEs hebben vanwege de samenstelling van het bestuur zelf de nodige technische, administratieve of financile expertise in huis. Zij kiezen er voor de desbetreffende beheersklussen zelf op te knappen en schakelen Fintec in voor de overblijvende disciplines. Echter het overgrote gedeelte van de VvEs zetten de expertise van Fintec over de volledige breedte in.

Het voordeel van deze keuze voor Algeheel Beheer is dat ook bij onverhoopte bestuurswisselingen geen cruciale kennis weglekt. De continuteit en de overdracht van VvE-specifieke expertise en ervaring blijven hierbij verzekerd.
Ook kiezen veel VvEs ervoor om de bestuurstaken uit te laten voeren door Fintec, zeker als er grote (financile) belangen mee zijn gemoeid. Naast het feit dat we onze professionals hierop berekend zijn, zijn we hier, als er onverhoopt iets fout mocht gaan, ook goed voor verzekerd middels een aansprakelijkheidsverzekering. Wel zon veilig gevoel!
Algemene voorwaarden Privacy Statement Disclaimer
"Fintec VvE Beheer is onder nummer 28056062 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag"