Overige diensten


Naast technisch, administratief, financieel beheer, personeel beheer en bestuur levert Fintec ook nog enkele diensten die minder makkelijk onder n hoofdstuk te vangen zijn. We zetten ze even op een rijtje:

Juridische ondersteuning


Hierbij kunt u denken aan hulp bij geschillen tussen eigenaars onderling of tussen de VvE en een bewoner. Maar ook aan het voeren van rechtszaken rond aansprakelijkheidskwesties of aan gerechtelijke incassering van achterstallige betalingen.

BTW-verklaring


Dit is vooral nuttig voor professionele verhuurders. Op verzoek verstrekt Fintec jaarlijks een verklaring van het bedrag dat de VvE aan BTW heeft afgedragen en hoeveel daarvan kan worden toegerekend aan de onderneming/eigenaar. De ondernemer kan met deze opgave naar de Belastingdienst om te overleggen over eventuele teruggave voor zijn/haar eigen omzetbelasting.
Algemene voorwaarden Privacy Statement Disclaimer
"Fintec VvE Beheer is onder nummer 28056062 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag"