Technisch gebouwbeheer voor de VvE


Net als een financieel sterke Vereniging van Eigenaars is ook de kwaliteit van het verzamelde onroerend goed bepalend voor de waarde van de individuele woning. Uw woning mag van binnen ng zo mooi zijn, een verveloos trappenhuis bederft het effect. Strak schilderwerk, schone openbare ruimten, een goed onderhouden dak... het telt allemaal mee.

Gebouwenbeheer is een vak op zich, waarvoor Fintec dan ook eigen specialisten in dienst heeft. Ervaren experts met verstand van bouwen en verbouwen van gebouwen.

Concrete technische ondersteuning


Fintec zorgt onder meer voor doortimmerde meerjaren-onderhoudsplanningen en -begrotingen en regelt zo nodig het aanvragen van offertes voor geplande werkzaamheden. Onze inspecteurs begeleiden vervolgens de aannemers en bewaken de kwaliteit van het werk.

Als er iets aan het gebouw stuk is, kunnen de eigenaars rechtstreeks bij technisch beheerders van Fintec terecht. Door onze speciale contracten met onderhoudsbedrijven kunnen we garanderen dat het werk snel en goed wordt uitgevoerd.
En tegen een prijs die u als individuele VvE nooit kunt bedingen. Dus dat is alvast mooi meegenomen. Interessante nieuwe ontwikkeling is de mogelijkheid storingen 24 uur per dag, 7 dagen per week te melden via de eigen VvE-site binnen Fintec.nl. Voor ng snellere afhandeling.

Verzekeringen


Ook als het gaat om de verzekering van het vastgoed kan Fintec een interessante bijdrage leveren. We beheren de portefeuille en kunnen gezien onze prima contacten en overeenkomsten met verschillende maatschappijen scherp inkopen.

Investeren in de toekomst


Goed onderhoud is niet goedkoop. Maar bij een goede planning en bundeling van contracten zeker betaalbaar. En uiteindelijk winstgevend, want het zorgt op de termijn voor meer kwaliteit en woongenot. En dus voor meer waarde van uw woning.
Algemene voorwaarden Privacy Statement Disclaimer
"Fintec VvE Beheer is onder nummer 28056062 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag"