Onze Visie


De veelal uit vrijwilligers samengestelde Vereniging van Eigenaars is verantwoordelijk voor bestuur en beheer van het woningbezit van de leden. Daarmee zijn grote financile belangen gemoeid, terwijl de bestuursleden niet per se alle benodigde expertise in huis hebben. Het is zaak dit werk professioneel aan te pakken, bijvoorbeeld door deskundigen van Fintec in te schakelen.

Een team versterken met de specialisten van Fintec wil natuurlijk niet zeggen dat het bestuur of de leden buitenspel staat. Integendeel! Fintec geeft de VvE juist de tools en de ondersteuning om de taken probleemloos uit te voeren.
Bovendien kan Fintec interne problemen voorkomen. Binnen een VvE-bestuur en tussen de leden spelen diverse belangen, die soms botsen. Als onafhankelijke buitenstaander kunnen we er tijdig tussen springen. We nemen een bemiddelende rol om te voorkomen dat de spanningen te hoog oplopen. Daarbij is het wel belangrijk ons zo vroeg mogelijk bij het reilen en zeilen van de VvE te betrekken.

Algemene voorwaarden Privacy Statement Disclaimer
"Fintec VvE Beheer is onder nummer 28056062 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag"